[metaslider id=393]

Tomasz Konturek

Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji

 

Projekt Polski 4U

Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji – to punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy  jesteśmy do Państwa dyspozycji poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 w CH Bonarka.

Inicjatorem i współfinansującym działalność Punktu Polski4UA jest CH Bonarka.

Centrum działa w ramach współpracy Fundacji Ignatianum, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i CH Bonarka.  Posiadamy duże doświadczenie w pracy z migrantami oraz nauce języka polskiego obcokrajowców. Jesteśmy platformą wymiany doświadczeń międzykulturowych a także wspieramy cudzoziemców w integracji w Polsce. Codziennie wsłuchujemy się w nowe historie przez co znamy problemy i wyzwania migrantów.  Nasze działania opieramy na innowacyjnych ideach, które są dopasowane do aktualnych potrzeb.

Główne działania w Polski 4UA Centrum Edukacji Integracji koncertującą się na bezpłatnej nauce języka polskiego osób dorosłych, pomocy w sprawach bieżących uchodźców oraz wsparcia psychologicznego.

Przychodząc do Centrum:

 • Otrzymasz pomoc psychologiczną,
 • Uzyskasz bezpłatną stacjonarną i online możliwość nauki języka polskiego w małych grupach
 • Będziesz mieć możliwość wsparcia w obsłudze kursu elearningowego do nauki języka polskiego
 • Otrzymasz możliwość uczęszczania na spotkania polish speaking club
 • Będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniach migrants integrations meeting
 • Uzyskasz dostęp do konsultacji indywidualnych w zakresie min. doradztwa  zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu pod adresom mailowym: Polski4ua@ignatianum.edu.pl

Poniżej harmonogram spotkań w Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji:

 

L.P  Dzień Tygodnia  Rodzaj Aktywności  Godzina od  Godzina do  Miejsce 
1  

 

 

 

każdy poniedziałek

 

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Konsultacje z psychologiem 10:00 12:00 Bonarka City Center
3 Konsultacje językowe (stacjonarne) 12:00 13:00 Bonarka City Center
4 Zajęcia z języka polskiego, grupa 1B 14:00 15:30 Bonarka City Center
5 Dyżur specjalisty w języku polskim i ukraińskim wspierającego kurs e-learningowy do nauki języka polskiego 14:00 15:30 Bonarka City Center
6 Zajęcia z języka polskiego, grupa 2B 16:00 17:30 Bonarka City Center
1  

 

każdy

wtorek

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Spotkania migrants integrations meetings 10:00 13:00 Bonarka City Center
3 Spotkania migrants integrations meetings 14:00 17:00 Bonarka City Center
1  

 

 

każda środa

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Spotkania polish speaking club 10:00 12:00 Bonarka City Center
3 Konsultacje językowe stacjonarne 12:00 13:00 Bonarka City Center
4 Zajęcia z języka polskiego, grupa 3B 14:00 15:30 Bonarka City Center
5 Zajęcia z języka polskiego, grupa 4B 16:00 18:00 Bonarka City Center
1 każdy

czwartek

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Spotkania migrants integrations meetings 10:00 13:00 Bonarka City Center
3 Spotkania migrants integrations meetings 14:00 17:00 Bonarka City Center
4 Dyżur specjalisty w języku polskim i ukraińskim wspierającego kurs e-learningowy do nauki języka polskiego 15:00 16:00 Bonarka City Center
1  

 

 

każdy

piątek

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Dyżur specjalisty w języku polskim i ukraińskim wspierającego kurs e-learningowy do nauki języka polskiego 10:00 13:00 Bonarka City Center
3 Konsultacje indywidualne (doradztwo zawodowe, ekspertami, rozmowy z Uczestnikami Q&A) 14:00 16:00 Bonarka City Center
4 Konsultacje z psychologiem 16:00 18:00 Bonarka City Center

 

STYPENDIUM „EFFATHA – DOBRY START”

Fundacja Ignatianum zaprasza do aplikowania o stypendium „Effatha – dobry start”, edycja 2021.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 1. są studentami studiów I i II oraz III stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz słuchaczami Szkoły Doktorskiej, posiadają obywatelstwo polskie lub posługują się Kartą Polaka;
 2. znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej związanej z sytuacją rodzinną, społeczną, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych lub wychowywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 3. uzyskały średnią ocen (zgodną z regulaminem studiów/regulaminem Szkoły Doktorskiej) minimum 3,75 za ostatni rok akademicki, bądź też wykazują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi lub organizacyjnymi. W szczególnych przypadkach średnia ocen może zostać obniżona, o czym każdorazowo decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 4. ukończyły pierwszy semestr nauki na Ignatianum.

Stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, przeznaczane jest przez stypendystę na wydatki związane z kształceniem oraz na wydatki bieżące związane z zaspokajaniem potrzeb życiowych.

Aplikacje (wypełniony formularz wraz z listem uzasadniającym potrzebę przyznania stypendium) należy przesłać do piątku 12.11.2021 godz. 23.59 na adres fundacjaignatianum@ignatianum.edu.pl   

Darczyńcą inicjującym Stypendium „Effatha – Dobry Start” jest Studio A ze Stanów Zjednoczonych.

Pytania należy kierować na adres Biura Fundacji:  fundacjaignatianum@ignatianum.edu.pl   

Regulamin stypendium

Wniosek stypendium

Koncert Jan Paweł II – Brat naszego Boga

Fundacja Ignatianum wraz z Parafią św. Brata Alberta w Krakowie zaprasza  na koncert „Jan Paweł II – Brat naszego Boga”. Wydarzenie odbędzie się 16 października 2020 roku o godz. 20.00 w kościele parafialnym przy os. Dywizjonu 303 nr 63 w Krakowie-Nowej Hucie. Wstęp wolny. Koncert będzie wyemitowany na antenie Telewizji Trwam w niedzielę 25 października 2020 o godz. 13.45.

Koncert odbywa się pod patronatem honorowym ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego oraz Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Koncertem tym uczcimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, 175. rocznicę urodzin w Igołomi pod Krakowem, Adam Chmielowskiego – św. Brata Alberta oraz  60. rocznicę Obrony Krzyża w Nowej Hucie.

Wystąpią: Gwiazdy koncertu: Eleni z Zespołem, Orkiestra Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy, Chór OCTAVA ensemble pod kierownictwem Zygmunta Magiery, schola Frater Cantans. Soliści: Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Marta Wilk, Sylwia Zelek, Michał Gasz, Marcin Jajkiewicz, Marcin Ogrodnik, Adam Rymarz. Narracja: Łukasz Lech, Krzysztof Ziemiec; Scenariusz i Reżyseria: Łukasz Lech.

Po zakończeniu koncertu zbierane będą datki na Parafialny Oddział Caritas.

W trakcie koncertu należy przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych: zakrywać usta i nos, zdezynfekować dłonie, zachować dystans społeczny.

Partnerzy koncertu: Tauron Dystrybucja S.A, Telewizja Trwam.

Mecenas Koncertu: Fundacja KGHM Polska Miedź.

Sponsorzy: Orlen OIL Sp. z o.o., Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Kopalnia Soli w Wieliczce, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny” w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w KrakowieMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Firma Handpol, Firma Partner Tele.com, sieć sklepów Kocyk, Cukiernia Antoni Adamek, Firma Event Light.

PARTNER:

SPONSOR:

Kredkobranie 2020

Kredkobranie

Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkające na terenie dawnych Kresów potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych i materiałów plastycznych

Kredkobranie ma być odpowiedzią na te potrzeby a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „Macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc.

Mimo trwajacego stanu epidemii, przy zachowaniu wszelkich procedur, chcemy po raz kolejny pokazać ze nie zapominamy o naszych najmłodszych Rodakach na Kresach.

W akcję mogą się włączyć całe szkoły, poszczególne klasy, ale również środowiska i osoby indywidualne. Zebrane dary trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
Akcja trwa do końca września 2020. Dary można dostarczyć osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) lub przesłać pocztą lub kurierem.
Wpłat pieniężnych na rzecz akcji można dokonywać na konto nr 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem KREDKOBRANIE. Zebrane pieniądze przekażemy na zakup darów oraz ich transport na Kresy.
Więcej informacji pod adresem kredkobranie@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie: 785-042-119
Akcję koordynuje: Tomasz Konturek

Kredkobranie jest zbiórką publiczną zarejestrowaną przez MSWiA pod numerem 2019/3386/OR

Kredkobranie_2020_plakat

Kredkobranie_regulamin akcji

Wspomóż Żmiącą

Każdego roku, na początku czerwca w Żmiącej odbywał się niezapomniany Piknik z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci i młodzież czekało mnóstwo atrakcji. W tym roku z powodu epidemii nie udało się zorganizować dorocznego wydarzenia. Działalność Ośrodka w Żmiącej można poznać i wesprzeć. Zapraszamy http://zmiaca.jezuici.pl/

Kredkobranie

Kredkobranie

Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkające na terenie dawnych Kresów potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych egzemplarzy lektur szkolnych.

Kredkobranie ma być odpowiedzią na te potrzeby a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „Macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. Pragniemy aby w tym symbolicznym roku także na twarzach naszych najmłodszych kresowych Rodaków pojawił się uśmiech.

W akcję mogą się włączyć całe szkoły, poszczególne klasy, ale również środowiska i osoby indywidualne. Zebrane dary trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
Akcja trwa do końca września 2019. Dary można przynosić do budynku Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26
Wpłat pieniężnych na rzecz akcji można dokonywać na konto nr 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem KREDKOBRANIE. Zebrane pieniądze przekażemy na zakup darów oraz ich transport na Kresy.
Więcej informacji pod adresem kredkobranie@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie: 785-042-119
Akcję koordynuje: Tomasz Konturek

Kredkobranie jest zbiórką publiczną zarejestrowaną przez MSWiA pod numerem 2019/3386/OR

 

Kredkobranie_2019_Plakat

Rozlicz PIT – podaruj 1%

Jak co roku zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia działań i podopiecznych Fundacji Ignatianum poprzez przekazanie 1% podatku.

Wystarczy wpisać nasz nr KRS: 0000236286.
Nasi podopieczni to studenci i młodzież skupiona wokół jezuickich dzieł edukacyjnych:

 • studenci Akademii Ignatianum w Krakowie;
 • uczniowie KOSTKI – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie;
 • uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów im. św. Andrzeja Boboli w Mysłowicach;
 • uczniowie Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu;
 • młodzież męska z Bursy Księży Jezuitów im. ks. Władysława Gurgacza SJ w Nowym Sączu;
 • młodzież męska z Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie;
 • Centrum Ochrony Dziecka.

Kredkobranie – 100 uśmiechów na Stulecie

Kredkobranie – 100 uśmiechów na Stulecie

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dobra okazja, aby dzieciom i młodzieży o polskich korzeniach, a mieszkającym na terenach dawnych Kresów (aktualnie na obszarach znajdujących się poza granicami Polski) ofiarować dary w postaci przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych egzemplarzy lektur szkolnych.

Kredkobranie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „Macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. Pragniemy aby w tym symbolicznym roku także na twarzach naszych najmłodszych kresowych Rodaków pojawił się uśmiech.

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości są doskonałą okazją do przypomnienia o jedności Polaków – tych mieszkających w Macierzy oraz tych żyjących (z różnych powodów) poza jej granicami.
W akcję mogą się włączyć całe szkoły, poszczególne klasy, ale również środowiska i osoby indywidualne. Zebrane dary trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
Akcja trwa do końca września 2018. Dary można przynosić do budynku Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26
Wpłat pieniężnych na rzecz akcji można dokonywać na konto nr 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem KREDKOBRANIE. Zebrane pieniądze przekażemy na zakup darów oraz ich transport na Kresy.
Więcej informacji pod adresem kredkobranie@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie: 785-042-119
Akcję koordynuje: Tomasz Konturek

Kredkobranie jest zbiórką publiczną zarejestrowaną przez MSWiA pod numerem 2018/2919/OR

Plakat Kredkobranie_1

Plakat Kredkobranie_2

Przekaż swoją darowiznę
Wszystkich którym los Fundacji Ignatianum i jej podopiecznych jest bliski, zachęcamy do przekazania swojej darowizny...
CZYTAJ WIĘCEJ
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013"Niech wszyscy usiłują mieć dobrą intencję... aby służyli i podobali się Boskiej Dobroci dla niej samej... i dla miłości i dobrodziejstw niezwykłych, którymi nas uprzedziła, raczej niż dla bojaźni kar lub nadziei nagród..."

Ignacy Loyola
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031